Picture View - 是一款轻巧快速的 macOS 图片浏览应用。体积小巧,方便快速的查看图片,不产生缓存,适合作为默认看图应用。多种看图模式,操作方便快捷,支持查看EXIF信息,支持防止系统休眠...

 

下载

官网:https://wl879.github.io/apps/picview/

网盘

https://loadream.lanzoul.com/idNDV075pv2b

链接: https://pan.baidu.com/s/16i25nyNbzHknFPgddtTsgg?pwd=zv5c 提取码: zv5c

https://www.123pan.com/s/sa49-VaHt