Windows 10 的x64简体中文9月更新版。

 

个人版

Windows 10 (consumer editions), version 21H2 (updated Sep 2022) (x64) - DVD (Chinese-Simplified)
文件:zh-cn_windows_10_consumer_editions_version_21h2_updated_sep_2022_x64_dvd_7583ae16.iso
大小:5.66GB
MD5:D167DA933F686F17BC872F09BC30AC02
SHA1:FCCB368DA5151525A3DAF8D7BC3023825065426D
SHA256:4A04679E31BEB16D624216AF1FB74AB718590EDF4A5591C1F95431E4C47A374A

https://www.123pan.com/s/sa49-NFHt

https://cloud.189.cn/t/mume6bmQzENv (访问码:n2o1)

链接:https://pan.baidu.com/s/1uqX0j7LjhykGmPlNjbbXxw?pwd=hs93
提取码:hs93

magnet:?xt=urn:btih:a9d38ff4c818e597ec5557232d2f48c483474a05&dn=zh-cn_windows_10_consumer_editions_version_21h2_updated_sep_2022_x64_dvd_7583ae16.iso&xl=6078312448
ed2k://|file|zh-cn_windows_10_consumer_editions_version_21h2_updated_sep_2022_x64_dvd_7583ae16.iso|6078312448|1282F44DDB156D88F5490C5BFD5CE851|/

 

 

商业版

Windows 10 (business editions), version 21H2 (updated Sep 2022) (x64) - DVD (Chinese-Simplified)
文件:zh-cn_windows_10_business_editions_version_21h2_updated_sep_2022_x64_dvd_1015341c.iso
大小:5.54GB
MD5:C61251778B94BAE9D365484FB774AE04
SHA1:389E461BF0669D6A2D49C82BF8F2FAAF6C571EF1
SHA256:8AC82F51E29940F4C6074A1F0BECD1D65B76247FBBA9D4844953A1A41A0054BA

ed2k://|file|zh-cn_windows_10_business_editions_version_21h2_updated_sep_2022_x64_dvd_1015341c.iso|5953437696|675DE5A0347441218A10C1270BF75035|/
magnet:?xt=urn:btih:a14ea1de9768143373963d27cbd20910edf2e99e&dn=zh-cn_windows_10_business_editions_version_21h2_updated_sep_2022_x64_dvd_1015341c.iso&xl=5953437696