Windows 11 2022的12月更新版。

 

简体中文 - 消费者版(2022年12月更新 - 22621.963)

家庭版、家庭单语言版、教育版、专业版、专业教育版、专业工作站版 (6)

文件: zh-cn_windows_11_consumer_editions_version_22h2_updated_dec_2022_x64_dvd_1ccc2f01.iso
SHA-256: 41574370889D1EA639178AC5708DA22689CE61B78FB3788704F3185E0E8CA603

ed2k://|file|zh-cn_windows_11_consumer_editions_version_22h2_updated_dec_2022_x64_dvd_1ccc2f01.iso|5714872320|A30FB0017DAC36E00449BD89113AFA4D|/
magnet:?xt=urn:btih:8f168a814da2071076c8af6d13c38654324ccb36&dn=zh-cn_windows_11_consumer_editions_version_22h2_updated_dec_2022_x64_dvd_1ccc2f01.iso&xl=5714872320

链接: https://pan.baidu.com/s/1fCOf4Vcv3y8aOEUyfBC2Sw?pwd=km4i 提取码: km4i

https://cloud.189.cn/t/AvQzEbAVVVrq (访问码:9xeu)

 

简体中文 - 商业版(2022年12月更新 - 22621.963)

教育版、企业版、专业版、专业教育版、专业工作站版 (5)

文件: zh-cn_windows_11_business_editions_version_22h2_updated_dec_2022_x64_dvd_0b26ca48.iso
SHA-256: E34F028E7C0CB131CF10AF27A69B62D862F4930DDCF2BC24EA9A8FE1FA4F054A

ed2k://|file|zh-cn_windows_11_business_editions_version_22h2_updated_dec_2022_x64_dvd_0b26ca48.iso|5615894528|A99538D248A9E4A9CDEFC2BC4518BB59|/
magnet:?xt=urn:btih:40023e91b42d468858a9332e6856b740a0ba8af0&dn=zh-cn_windows_11_business_editions_version_22h2_updated_dec_2022_x64_dvd_0b26ca48.iso&xl=5615894528