Windows 11 的三月更新版。

 

个人版

简体中文 - 消费者版(2023年3月更新 - 22621.1413)

家庭版、家庭单语言版、教育版、专业版、专业教育版、专业工作站版 (6)

文件: zh-cn_windows_11_consumer_editions_version_22h2_updated_march_2023_x64_dvd_081db11f.iso
SHA-256: C488E0E55B09F1B67F9420E8F3CF4A5EBF6F31F30B7AB0F9861F2521D4573882

magnet:?xt=urn:btih:37ca8ebc21e56d98e233b16ebfbb40249dd75c96&dn=zh-cn_windows_11_consumer_editions_version_22h2_updated_march_2023_x64_dvd_081db11f.iso&xl=5768394752
ed2k://|file|zh-cn_windows_11_consumer_editions_version_22h2_updated_march_2023_x64_dvd_081db11f.iso|5768394752|34AAF8D6657A88871C246F0A707B8E0F|/

链接: https://pan.baidu.com/s/1VIJsbFYo9Vg6ztq_zAiHqw?pwd=gjs8 提取码: gjs8

https://www.123pan.com/s/sa49-CTAt.html

https://cloud.189.cn/t/EBzuA3VBbeIz (访问码:cpo7)

 

商业版

简体中文 - 商业版(2023年3月更新 - 22621.1413)

教育版、企业版、专业版、专业教育版、专业工作站版 (5)

文件: zh-cn_windows_11_business_editions_version_22h2_updated_march_2023_x64_dvd_3523ddc7.iso
SHA-256: C97B6D041109A4ADC68871FC3B7D85DFB9B3CA49E49433E3AAF27FC2CC278F7C

magnet:?xt=urn:btih:47ac857f2ffd723e9bea2ef7afe54ed6c11cdb11&dn=zh-cn_windows_11_business_editions_version_22h2_updated_march_2023_x64_dvd_3523ddc7.iso&xl=5667895296
ed2k://|file|zh-cn_windows_11_business_editions_version_22h2_updated_march_2023_x64_dvd_3523ddc7.iso|5667895296|B862F49760AFB00C1A05E4AD38803E4B|/