Windows 11的4月更新版。

 

个人版

简体中文 - 消费者版(2023年4月更新 - 22621.1555)

家庭版、家庭单语言版、教育版、专业版、专业教育版、专业工作站版 (6)

文件: zh-cn_windows_11_consumer_editions_version_22h2_updated_april_2023_x64_dvd_73bd9a5e.iso
SHA-256: FB84F27E5BC14D4F3AABE53B1106E66D72E6401BD0FEB9999110D50A7FDA824F

magnet:?xt=urn:btih:fefcbc14217031fa53a448d9e48a9389b16f4465&dn=zh-cn_windows_11_consumer_editions_version_22h2_updated_april_2023_x64_dvd_73bd9a5e.iso&xl=5797343232
ed2k://|file|zh-cn_windows_11_consumer_editions_version_22h2_updated_april_2023_x64_dvd_73bd9a5e.iso|5797343232|2F110E5094FD8044653F276D2FA6A33C|/

链接: https://pan.baidu.com/s/1tllwFOV6xo0LKUod3HJqlg?pwd=7ids 提取码: 7ids

https://www.123pan.com/s/t3TZVv-VZNad.html

https://cloud.189.cn/t/yqy6J3rA3YNf (访问码:srq0)

 

商业版

简体中文 - 商业版(2023年4月更新 - 22621.1555)

教育版、企业版、专业版、专业教育版、专业工作站版 (5)

文件: zh-cn_windows_11_business_editions_version_22h2_updated_april_2023_x64_dvd_7f3f319b.iso
SHA-256: D52AFFC0A1CF5870DDEA9482C47DA4711E73717C1BE73845EC037833E8B26726

magnet:?xt=urn:btih:509989ac652c2f748c894ab77c9e2faa336cd826&dn=zh-cn_windows_11_business_editions_version_22h2_updated_april_2023_x64_dvd_7f3f319b.iso&xl=5699682304
ed2k://|file|zh-cn_windows_11_business_editions_version_22h2_updated_april_2023_x64_dvd_7f3f319b.iso|5699682304|7226C84203584BDC33A1E8694C6C570E|/