Windows 11 的23H2版,12月更新简体中文x64版。

 

个人版

简体中文 - 消费者版(2023年12月更新 - 22631.2861)

家庭版、家庭单语言版、教育版、专业版、专业教育版、专业工作站版 (6)

文件: zh-cn_windows_11_consumer_editions_version_23h2_updated_dec_2023_x64_dvd_7cd2c9a8.iso
SHA-256: 953F9ECD3307A92FB5DAF12E3FE05603FE63181F6ABC0B08B42E632E09510E39

https://cloud.189.cn/t/muyUVnQbm6je (访问码:xub9)

链接:https://pan.baidu.com/s/1M7xAfrygo0edGWze7xRdBw?pwd=rsdb
提取码:rsdb

https://www.123pan.com/s/t3TZVv-eRRad.html

ed2k://|file|zh-cn_windows_11_consumer_editions_version_23h2_updated_dec_2023_x64_dvd_7cd2c9a8.iso|6833309696|750F5C6FA76183E63E3662026C5507AC|/
magnet:?xt=urn:btih:04b4125fc0b0db0eca2eb01564bb3a548b38dd03&dn=zh-cn_windows_11_consumer_editions_version_23h2_updated_dec_2023_x64_dvd_7cd2c9a8.iso&xl=6833309696

 

商业版

简体中文 - 商业版(2023年12月更新 - 22631.2861)

教育版、企业版、专业版、专业教育版、专业工作站版 (5)

文件: zh-cn_windows_11_business_editions_version_23h2_updated_dec_2023_x64_dvd_9a37d106.iso
SHA-256: 73B378DD166E2926583B1A8CDE54F8C1B447411F10940935D44939077BD0BF90

ed2k://|file|zh-cn_windows_11_business_editions_version_23h2_updated_dec_2023_x64_dvd_9a37d106.iso|6728374272|0692E9C5A6B556754093FC30964E77A3|/
magnet:?xt=urn:btih:5572b854e194d6e6f876d2556d53ac5e9af16caf&dn=zh-cn_windows_11_business_editions_version_23h2_updated_dec_2023_x64_dvd_9a37d106.iso&xl=6728374272