Windows 10 22H2 的2024年2月更新版,简体中文x64版。

 

个人版

Windows 10 (consumer editions), version 22H2 (updated Feb 2024) (x64) - DVD (Chinese-Simplified)
文件:zh-cn_windows_10_consumer_editions_version_22h2_updated_feb_2024_x64_dvd_c937d96c.iso
大小:6.18GB
MD5:50910405D177AC31AEE4EA205122855B
SHA1:33204ACD9943CD87908AD810B1EB2C8B58FA6045
SHA256:D18CD969DF62A383A81357AD5CFA8D6DDB6D2C20157543E88D97930535D08A56

https://www.123pan.com/s/sa49-RdEt.html

链接:https://pan.baidu.com/s/1sbOu2iA2Vikc-c9mAMATsg?pwd=xhgc
提取码:xhgc

https://cloud.189.cn/t/bQfyueRvQV3y (访问码:1xpv)

ed2k://|file|zh-cn_windows_10_consumer_editions_version_22h2_updated_feb_2024_x64_dvd_c937d96c.iso|6633838592|9AC98F68286880AC39A52DA0BD64462A|/
magnet:?xt=urn:btih:6e40a8912eb960ebaeeda18bd4e56b7258c8f8d2&dn=zh-cn_windows_10_consumer_editions_version_22h2_updated_feb_2024_x64_dvd_c937d96c.iso&xl=6633838592

 

 

商业版

Windows 10 (business editions), version 22H2 (updated Feb 2024) (x64) - DVD (Chinese-Simplified)
文件:zh-cn_windows_10_business_editions_version_22h2_updated_feb_2024_x64_dvd_4967ee52.iso
大小:6.06GB
MD5:DDE7D8D31F7C44B43603A8A3808AB7A7
SHA1:FD1468A7ED24DBBF07FB8FAD5A7C188F6CED29D4
SHA256:7904FAC3FD69B05E097485EE316D95950CD982F7BFE3E5A0E53C9EB56B168E85

https://www.123pan.com/s/sa49-DdEt.html

https://cloud.189.cn/t/FziYB3vYb2au (访问码:0hol)

链接:https://pan.baidu.com/s/1BF5wk8IAqbTTq8mdpHOjyA?pwd=l9si
提取码:l9si

ed2k://|file|zh-cn_windows_10_business_editions_version_22h2_updated_feb_2024_x64_dvd_4967ee52.iso|6501804032|D7A236D4A7923C53357B46BB37F46C7A|/
magnet:?xt=urn:btih:b536ff08f342bf01b829b0efe3ab4537edc9d7ed&dn=zh-cn_windows_10_business_editions_version_22h2_updated_feb_2024_x64_dvd_4967ee52.iso&xl=6501804032