Windows 11 的简体中文x64四月更新版。

 

个人版

Windows 11 (consumer editions), version 23H2 (updated April 2024) (x64) - DVD (Chinese-Simplified)
文件:zh-cn_windows_11_consumer_editions_version_23h2_updated_april_2024_x64_dvd_d986680b.iso
大小:6.53GB
MD5:9B3D2386D14A55D7ADB0C94726E15002
SHA1:24E4784D73710C3F248ECBAA45BE25785BCB2CFC
SHA256:7EC08948B4A7B2A7D60695ACD6B8C3E95D82DA946469245F75F37E9E346DB451

https://www.123pan.com/s/TD3Rjv-L4Ueh.html

https://pan.quark.cn/s/91a097b4d309

链接:https://pan.baidu.com/s/1vqHBbfFTnLxRxIf8_o9x9w?pwd=ogy9
提取码:ogy9

ed2k://|file|zh-cn_windows_11_consumer_editions_version_23h2_updated_april_2024_x64_dvd_d986680b.iso|7008280576|D85A6F42483CDB163692075644778698|/
magnet:?xt=urn:btih:4a95293ea64810dec5af1702e0bd98904b964692&dn=zh-cn_windows_11_consumer_editions_version_23h2_updated_april_2024_x64_dvd_d986680b.iso&xl=7008280576

 

 

 

商业版

Windows 11 (business editions), version 23H2 (updated April 2024) (x64) - DVD (Chinese-Simplified)
文件:zh-cn_windows_11_business_editions_version_23h2_updated_april_2024_x64_dvd_3db5a62b.iso
大小:6.44GB
MD5:E4D7047C4B826810D0BDDD30C43D508B
SHA1:33895CE872CC6C73AB07BCB623E94034F888E57D
SHA256:80F66CA24CF83F3DBB75207E63834CD2D69E761FFAE363862EB7B43EDA1FEB41

https://pan.quark.cn/s/ab88086e35c5

ed2k://|file|zh-cn_windows_11_business_editions_version_23h2_updated_april_2024_x64_dvd_3db5a62b.iso|6911524864|11AD95A6DA81712DA2D18AFA721F4476|/
magnet:?xt=urn:btih:7be1594b680a778a9c9f73a3929ed92a730a986d&dn=zh-cn_windows_11_business_editions_version_23h2_updated_april_2024_x64_dvd_3db5a62b.iso&xl=6911524864