MaciASL v1.5.8 网盘下载

macOS系统的一个工具

AML的编译器和IDE,用于修改DSDT和制作热补丁

 

v1.5.8 更新内容

Fixed parse error

 

github 下载 https://github.com/acidanthera/MaciASL/releases

网盘下载

https://cloud.189.cn/t/VVrEbyyI32ya

https://loadream.lanzoui.com/iAwwgh5jr7a

链接: https://pan.baidu.com/s/1GKFVXu8bw002mS3RPqG7qQ 提取码: a4xu

实在学不会安装黑苹果的可以加一下QQ 577535622
黑苹果动力 » MaciASL v1.5.8 网盘下载