OC引导黑苹果系统 macOS Big Sur 11 无线网卡驱动V6 下载

来自github上chris1111制作的OC引导黑苹果系统 macOS Big Sur 11 无线网卡驱动V6 下载

Wireless USB OC Big Sur Adapter-V6,更多内容看下面的github连接吧

 

下载

github https://github.com/chris1111/Wireless-USB-OC-Big-Sur-Adapter

V6 网盘下载

链接: https://pan.baidu.com/s/1tXq5yW8NIRwYxG9qFxKGqQ 提取码: 56mi

https://loadream.lanzoui.com/ieduKizbf0j

https://cloud.189.cn/t/ZrUjQbYBFzmm

实在学不会安装黑苹果的可以加一下QQ 577535622
黑苹果动力 » OC引导黑苹果系统 macOS Big Sur 11 无线网卡驱动V6 下载