Windows 10 20H1的9月更新版镜像,依然只发简体中文的x64版。

 

个人版 x64

https://cloud.189.cn/t/JRjA3qMrMNry

链接: https://pan.baidu.com/s/1iJHFOb8i_ZHo5ff6ghpr0w 提取码: pvng

Windows 10 (consumer editions), version 21H1 (updated Sep 2021) (x64) - DVD (Chinese-Simplified)
文件:zh-cn_windows_10_consumer_editions_version_21h1_updated_sep_2021_x64_dvd_991b822f.iso
大小:5.42GB
MD5:FCC8DE9D5ABAFDEE82A437458259E01E
SHA1:38497D3F479F6A31775E55256D02D224D2BC9F30
SHA256:613EC08B7B23361220AFC02F5BCF1A2FF21499F56567C7517EF04053394DD26A

ed2k://|file|zh-cn_windows_10_consumer_editions_version_21h1_updated_sep_2021_x64_dvd_991b822f.iso|5823694848|AC1C0056604BB66643A25360AF585A7E|/
magnet:?xt=urn:btih:D047A0781FFACE8846CA0D84B7C0F71F7045BA01&dn=zh-cn_windows_10_consumer_editions_version_21h1_updated_sep_2021_x64_dvd_991b822f.iso&xl=5823694848

 

商业版 x64

Windows 10 (business editions), version 21H1 (updated Sep 2021) (x64) - DVD (Chinese-Simplified)
文件:zh-cn_windows_10_business_editions_version_21h1_updated_sep_2021_x64_dvd_023d42d3.iso
大小:5.32GB
MD5:018E34828357518B7F81306A562506C3
SHA1:3A656F7209547468FBB5B794D78F216C7603E16C
SHA256:F9BEF0CC4C558785B753EBA8EFCDE3D5256DAAC124C27636FFF7D93020F66FFD

ed2k://|file|zh-cn_windows_10_business_editions_version_21h1_updated_sep_2021_x64_dvd_023d42d3.iso|5709488128|B09B1BA01F76C80E2BD8E798C9E89E7D|/
magnet:?xt=urn:btih:5C66F9BE1E46D0D4F7EC418D54C3A3FB03679D6D&dn=zh-cn_windows_10_business_editions_version_21h1_updated_sep_2021_x64_dvd_023d42d3.iso&xl=5709488128