Windows 10 的2023一月更新版。

 

个人版

Windows 10 (consumer editions), version 22H2 (updated Jan 2023) (x64) - DVD (Chinese-Simplified)
文件:zh-cn_windows_10_consumer_editions_version_22h2_updated_jan_2023_x64_dvd_1973df35.iso
大小:5.68GB
MD5:F7F102E2F2E35644486F6666A718C1A7
SHA1:3BACAF702ACEB35C4EA3329B25F101FA2F3279C5
SHA256:D66BF94C38320C4B437A903F4A7A31B5950040293AEE96817D2DF3963D742789

https://cloud.189.cn/t/bMRFVzraY3yq (访问码:3urp)

https://www.123pan.com/s/sa49-G7Ht

链接:https://pan.baidu.com/s/1-BxHb2oxQt8dchYawi8voQ?pwd=u8oh
提取码:u8oh

ed2k://|file|zh-cn_windows_10_consumer_editions_version_22h2_updated_jan_2023_x64_dvd_1973df35.iso|6100441088|6F967BEC4B3FAFA2877FBB5A80A3B769|/
magnet:?xt=urn:btih:f3e4fd207d7844f608faebb98db54ddacd414aa3&dn=zh-cn_windows_10_consumer_editions_version_22h2_updated_jan_2023_x64_dvd_1973df35.iso&xl=6100441088

 

商业版

Windows 10 (business editions), version 22H2 (updated Jan 2023) (x64) - DVD (Chinese-Simplified)
文件:zh-cn_windows_10_business_editions_version_22h2_updated_jan_2023_x64_dvd_ca5240f6.iso
大小:5.56GB
MD5:F108751F073BB69BDC8AE01EED568112
SHA1:CB26539E96439C552132E3C4D87E5255DC913B4C
SHA256:DBA6CFBD6413B6DE235EF352F6FAA117BFAB0E05E88D0C7D3DCD623B0287ED5C

ed2k://|file|zh-cn_windows_10_business_editions_version_22h2_updated_jan_2023_x64_dvd_ca5240f6.iso|5967501312|2BBAF6E82745FD3031D54ECBD1F556CD|/
magnet:?xt=urn:btih:bd9d2e331935882a56e34eb12dca95f2f8792186&dn=zh-cn_windows_10_business_editions_version_22h2_updated_jan_2023_x64_dvd_ca5240f6.iso&xl=5967501312