Windows 10 (consumer edition), Version 2004 (Updated July 2020) (x64) - DVD (Chinese-Simplified)

文件:cn_windows_10_consumer_editions_version_2004_updated_july_2020_x64_dvd_c1f5f37f.iso
大小:4.95GB
MD5:B11295BD1A4CECDF1958DE2CCF8C880C
SHA1:870B5AD89AAFE2BBCCEE750E7B9179D0591AEF38
SHA256:6DEF014234A81A10F997A147F53C8A6408B51B364EFD9115B3CF027DBC7BC173

ed2k://|file|cn_windows_10_consumer_editions_version_2004_updated_july_2020_x64_dvd_c1f5f37f.iso|5318148096|D429926047D6059B947D67D3C2CD9C0B|/
magnet:?xt=urn:btih:EBCD18ED2B0C76A1D895F89A8731DBA8173BD022&dn=cn_windows_10_consumer_editions_version_2004_updated_july_2020_x64_dvd_c1f5f37f.iso&xl=5318148096

链接: https://pan.baidu.com/s/1OVENBKT08ppK2AnWgv9fQQ 提取码: ev8h

https://cloud.189.cn/t/BJrAVbFBNnMr

 

Windows 10 (business edition), Version 2004 (Updated July 2020) (x64) - DVD (Chinese-Simplified)

文件:cn_windows_10_business_editions_version_2004_updated_july_2020_x64_dvd_f4ed1845.iso
大小:4.85GB
MD5:05AC5CC889AA41752BBA4278869BDA31
SHA1:77C83FF5329A5685649DA8A2D0936C045A0B25CA
SHA256:E8163331572DBE815F909A4120BDF6978D8FD63C8D4B9BA9EB745D7ED79EF28D

ed2k://|file|cn_windows_10_business_editions_version_2004_updated_july_2020_x64_dvd_f4ed1845.iso|5207683072|AD9E2EA63E25E84243B8034BE2BAAB17|/
magnet:?xt=urn:btih:9EE1D0DA50A77AF67EE5CAA08BB66AC1E95EADD5&dn=cn_windows_10_business_editions_version_2004_updated_july_2020_x64_dvd_f4ed1845.iso&xl=5207683072

链接: https://pan.baidu.com/s/1SmVHuiGXgPVF4k95k67d8w 提取码: vyx5

https://cloud.189.cn/t/J3mAv2v2M7Vn