CPU 频率检测工具 - CPU-S v4.3.1 下载

CPU-S轻松检测CPU信息和变频档位,还可生成变频SSDT

更新到了v4.3.1版本

 

下载

github:https://github.com/lihaoyun6/CPU-S

链接: https://pan.baidu.com/s/16XgfBx3NJZbTMAXkLCzKvA 提取码: 2y1g 复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦

https://cloud.189.cn/t/zArUJbYRnANz

https://loadream.lanzoui.com/ihXdQifgqsd

实在学不会安装黑苹果的可以加一下QQ 577535622
黑苹果动力 » CPU 频率检测工具 - CPU-S v4.3.1 下载